CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I OCUPACIÓ

 

 

SARA - Preguntes tècniques més freqüents

 


Qüestions generals

Qüestió 1: Qui pot utilitzar el Sistema Sar@?

Qualsevol contribuent pot utilitzar Sar@.
Excepte la fase 5 ( ), que només poden usar professionals que disposen de credencial d'usuari, es troben habilitats per a la presentació de documents tributaris en nom de tercers i disposen dels requeriments tècnics necessaris per a l'enviament de documents per lots. Per a usar esta fase del Sistema Sar@, necessitaran l'ús de certificat digital de la Generalitat Valenciana, així com d'una autorització prèvia.

Qüestió 2: Hi ha ajuda en la Web per a omplir el model que m'interessa?

Tots els model duen associat un apartat d'ajuda en la part dreta de la taula que apareix en el Portal tributari , que inclou un document PDF d'instruccions ( ) que es corresponen amb les que apareixen en el revers de l'imprés i un enllaç al PROP ( ), amb ajuda referent al tràmit.

A més, el sistema compta amb un altre document PDF que conté els noms de municipis de la Comunitat Valenciana que s'han d'utilitzar en els formularis. Este document es troba disponible en el menú de l'esquerra del Portal tributari .

També s'ofereix un manual d'usuari amb ajuda de maneig del sistema.

Qüestió 3: Com es pot comprovar que un formulari s'ha generat i imprés de forma correcta?

El formulari que obtingueu finalment ha de contindre un número de document identificatiu de 13 dígits, un codi de barres en la part superior del model, i un núvol de punts en la part inferior. Si no es així, possiblement no heu seguit tots els passos necessaris en el procés i heu imprés el primer formulari que apareix en pantalla.

Qüestió 4: Què ha passat si el meu imprés no té el número de document identificatiu?

Això pot haver passat si no heu seguit seguit tots els passos indicats en el procés i heu imprés el primer formulari que apareix en pantalla, després de la simulació de l'import a pagar, i abans de generar el número de document únic per a obtindre el formulari final, que és el vàlid. Si és així no haureu guardat cap dada i el model imprés no serà vàlid.

Qüestió 5: Com es pot comprovar que un formulari s'ha guardat en el sistema i que el procediment ha sigut el correcte?

Per a comprovar-ho es disposa de l'opció de Consulta, la qual, a través d'una sèrie de dades sol·licitades, torna a mostrar en pantalla el model generat en una transacció anterior.

Qüestió 6: Per què no s'imprimixen totes les còpies que necessite del model, amb l'etiqueta identificativa en el lateral?

Perquè per a obtindre les còpies necessàries d'eixe model s'ha de polsar el botó indicat per a esta finalitat en el mateix formulari, i no fer-ho per l'opció habitual d'imprimir.

Qüestió 7: Com he d'omplir les caselles de cognoms i nom?

Les caselles que contenen les dades referents a Cognoms i Nom,s'han d'omplir en l'ordre següent (sense cometes, ni comes:

"primer cognom" "segon cognom" "nom"
Si es tracta d'una empresa s'ha d'especificar la Raó Social.

Qüestió 8: Què indica el "Codi Territorial" que apareix en tots els formularis?

El "Codi Territorial" indica la dependència tributària a la qual correspon la competència per a conéixer i tramitar el formulari que es presenta.

Qüestió 9: Què succeïx si ja he imprés o guardat el formulari i alguna dada no és correcta?

Heu de tornar a realitzar tot el procés, ja que en qualsevol cas prevalen les dades que hi ha guardades en el sistema sobre les que s'han omplit a mà.

Qüestió 10: De quant de temps dispose per a realitzar el pagament i/o presentació del model?

Això dependrà del procediment específic de cada model. Podeu consultar els dits procediments en l'enllaç "PROP" ( ) de cada formulari que apareix en el Portal tributari .

Qüestió 11: Hi ha algun telèfon d'ajuda?

Si teniu cap dubte podeu consultar en el telèfon 012 del PROP, en horari de dilluns a divendres de 8 a 20h i dissabtes de 9 a 14h. Si telefoneu des de fora de la Comunitat Valenciana, podeu fer-ho al 963866000.

També podeu fer les vostres consultes en els Telèfons d'Atenció al Contribuent de les Direccions Territorials d'Economia i Hisenda
València 96-196-43-22     96-196-43-00
Alacant 965-93-51-33
Castelló 964-35-85-16

Qüestió 12: Què faig si després d'haver omplit un model, en acceptar es mostra un missatge d'error?

Això es deu a un conflicte d'accions o peticions en el servidor. Torneu a intentar-ho prement el botó “Enrere” i polsant de nou “Acceptar”.

Si no ho aconseguiu d'esta forma, pot ser que les vostres dades ja hagen sigut gravades, i podreu obtindre el formulari omplit a partir de la consulta. Si no és així, haureu de repetir el procés.

Qüestió 13: Què faig si l'aplicació no funciona?

Si l'aplicació no funciona, heu de revisar tant les versions del programari que utilitzeu, com les opcions habilitades i el sistema operatiu de la vostra màquina, i confirmar que són les recomanades en el manual de l'aplicació o en esta pàgina, en l'apartat "Qüestions Tècniques".

Qüestions tècniques

Qüestió 14: Quin Sistema Operatiu necessite tindre en el PC?

En principi qualsevol sistema operatiu és apte per a suportar l'ús del sistema Sar@, però s'han detectat problemes de funcionament i conflictes de versions amb el sistema operatiu Millenium de Windows.

Cuestión 15: Quin programari necessite tindre instal·lat en el PC per a usar el Sistema Sar@?

 • Un navegador (Internet Explorer o Netscape).

  Netscape 4.7 o superiors.

  Internet Explorer 5 i posteriors (sobre Windows 95, Windows 98, Windows NT i Windows XP). La millor opció és Internet Explorer 5.5.

 • Acrobat Reader. Es recomana Acrobat Reader 5 o superior.

Perquè el PDF del formulari s’òbriga en el navegador cal habilitar en:

   - Edició --> Preferències --> Opcions ( Edit -> Preferences -> Options )
   L’opció:
   - "Mostrar PDF en explorador" (Display PDF in browser)

Per a la correcta impressió de les còpies necessàries cal tindre habilitada en:

   - Arxiu -> Imprimir -> Còpies i Ajusts ( File -> Print -> Copies and Adjustments )
   Com a mínim l’opció:
   - "Ajustar pàgines grans a pàgina" ("Shrink oversized pages to paper size")

Qüestió 16: Necessite disposar de Firma electrònica* per a accedir al Sistema Sar@?

Per a l'obtenció del model, simulació de l'import a pagar i ompliment del document, no necessitareu firma electrònica.

Actualment, la firma electrònica només és necessària en la fase 5 ( ), desenvolupada per a presentació telemàtica per professionals, com es detalla en la qüestió número 1.

La firma electrònica resultarà necessària, si es troba disponible l'opció, per al cas de pagament i presentació telemàtica del model de declaració o formulari en qüestió.

*Firma electrònica: també coneguda com firma digital.

Qüestió 17: Què és un document PDF?

PDF és un acrònim per a "Portable Document Format - Format de document portable". PDF és un format de fitxer que permet visualitzar i imprimir un fitxer exactament com es va dissenyar, sense necessitat de tindre l'aplicació o les fonts usades per a crear el fitxer.

Qüestió 18: Com s'instal·la Acrobat Reader?

La instal·lació és automàtica, però us recomanem que desinstal·leu les versions anteriors d'Acrobat Reader abans de fer una nova instal·lació.

Recordeu que podeu descarregar el programari des de:

http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep.html


Qüestió 19: Puc guardar-me el formulari PDF, omplir-lo en un altre moment i continuar després amb el procediment?

No, Sar@ està dissenyat per a ser utilitzat en línia.

Acrobat us permet guardar el PDF del formulari en el vostre PC, però no seguir amb el procés amb este fitxer.

Qüestió 20: Quines opcions s'han de tindre habilitades en els navegadors per al correcte funcionament de l'aplicació?

 • Java
 • JavaScript
 • Cookies
 • SSL3

Nota1: Si utilitzeu Internet Explorer, per a habilitar estes opcions en el navegador, feu clic en:

 • "Ferramentes" --> "Opcions d'internet" --> "Seguretat" --> "Personalitzar nivell"
 • "Ferramentes" --> "Opcions d'internet" --> "Avançades" --> "Seguretat"
 • "Ferramentes" --> "Opcions d'internet" --> "General" --> "Configuració" --> "Comprovar si hi ha noves versions de les pàgines guardades" --> "Automàticament"

Nota2: Si utilitzeu Netscape, per a habilitar estes opcions en el navegador, feu clic en:

 • Edició --> Preferències --> Avançades ("Edit" --> "Preferences" --> "Advanced")

Qüestió 21: Què faig per a actualitzar el navegador?

Es poden obtindre navegadors actualitzats gratuïts en Internet en:

En alguns CD-ROM de revistes d’informàtica

Qüestió 22: Què faig quan el navegador queda "encallat"?

Convé tancar el navegador i tornar a començar el procés.

Qüestió 23: Quina impressora necessite per a obtindre el formulari correctament?

Es recomana l'ús d'impressores làser, però qualsevol model és vàlid. Cal tindre en compte que per a la correcta lectura del codi de barres, este ha de ser llegible, és a dir, no ha d'estar esborrollat, ni tindre marques ni taques. Si teniu una impressora d'injecció de tinta, utilitzeu l'opció "Esborrany" perquè el doll no siga excessiu.

Qüestió 24: Què faig si en imprimir el model no es llig bé el text?

Esta circumstància se sol deure a l'Acrobat Reader, que per algun motiu s'ha desconfigurat. El que podeu fer és reiniciar el vostre PC. .

Qüestió 25: Puc agregar la web del Sistema Sar@ als meus Favorits?

Sí. Per a això us facilitem un enllaç en la pàgina d'ajuda que s'hi va afegir per a això. Agregar a favorits.

Qüestions del Model 620

Qüestió 26: Per què en seleccionar "suspensiu" es mostra un import a pagar?

Perquè es tracta d'una exempció temporal. La indicació d'un import no significa que s'haja de pagar, només té valor informatiu. La casella de suspensiu (74) és la que indica que si no s'incomplix la condició establida no s'ha de efectuar cap ingrés.

Qüestió 27: Què faig si no trobe el meu vehicles en les taules?

Si no trobeu el model i la marca exactes, seleccioneu el més aproximat. Si això no és possible, podreu seleccionar l'opció " Polseu ací només si la marca del vehicle no es troba en la llista ", gràcies a la qual podreu omplir lliurement les dades del vehicle a transmetre.

Qüestions del Model 600

Qüestió 28: Per què si el document és notarial em sol·liciten el DNI del notari, si en el model 600 este camp no existix?

La introducció d'esta dada és recomanable perquè el sistema identifique correctament el notari, però no és obligatòria. Els camps que sí que s'han d'omplir obligatòriament són: Cognoms i Nom del notari, en este ordre i sense separar-los amb comes ni altre símbol.